Maak onderwijsvernieuwing praktisch!

Gepubliceerd op 9 juli 2021 om 09:41

In dit artikel vind je een kort en beknopt overzicht omtrent onze ballen. Hierin leggen wij vooral het 'wat' uit. Wij verwijzen u graag naar onze andere artikelen waarin het 'waarom' veelal wordt behandeld.


Goed om te weten.

Er is veel kennis beschikbaar over hoe kinderen 
het beste tot leren komen, maar kennis krijgt pas waarde als het wordt toegepast.

Door wijsmetballen kun je allemaal op dezelfde manier kinderen betrekken bij hun leerproces, op individueel en groepsniveau.

Leer kinderen dagelijks op eens speelse manier nadenken over vragen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderbouwde theorie. Iedere bal bevat 10 vragen die je leerlingen helpen om tot groei te komen. 

Opstart-bal
"Leren wordt vooral beïnvloed door wat de leerling al weet. Stel dit vast en pas je les daarop aan." (Ausubel, 1968)

Voor het opstarten van de les, dag of training gooien wij de opstart bal op. Deze bal zorgt ervoor dat jij als leerkracht inzage krijgt van wat de leerlingen al weten. Hiermee kun je ook de kloof dichten tussen de bovenkant van je groep en de onderkant. Bij het ophalen van voorkennis tackle je ook de misvattingen over een onderwerp.

Let op!: 70% van de mensen overschat zichzelf, dus is het noodzaak om te checken wat leerlingen al weten en kennen.  


Voorkennis ophalen is een beginpunt wat antwoord geeft op: Van waar komen we? waar gaan we naar toe? welke verbanden kunnen we leggen tussen deze les en de vorige?
Een voorbeeldvraag op de bal: "Waarom is het belangrijk voor jou om dit straks te kunnen"

Reflectie- bal
Feedback is het krachtigst als deze als leerling aan de leerkracht gegeven wordt (Hattie & Clarke, 2019)

Feedback geef je aan leerlingen voor houvast, om leerdoelen te behalen en informatie te geven waar zij staan in hun ontwikkeling. Feedback is het meest effectief als dit leidt tot in beweging komen en houden van leerlingen in relatie tot leren. Leerlingen moeten de feedback kunnen begrijpen en in staat zijn om hier een vervolg aan te geven.
Een voorbeeldvraag op de bal: "Wat kon jij nog niet en is nu je nu wel gelukt?"


Team- bal

"Klasgenoten hebben invloed op het leren met helpen, uitleggen, vrienden zijn, feedback geven en zorgen dat de klas of school een plek is waar leerlingen elke dag willen komen." (Wilkinson, Parr, Fung, Hattie & Townsend, 2002).

Iedere leerkracht weet dat een veilige sfeer in de groep de basis is om tot leren te komen. Toch is dit een onderwerp wat al snel plaats moet maken voor de basisvakken in het onderwijs. En dat is gek. Als een kweker halverwege het seizoen zijn lampen niet meer aanzet, omdat hij niet zoveel tijd heeft voor het klimaat in de kas, maar wel plantjes blijft zaaien, wil je hem ook adviseren om eerst dat klimaat weer op orde te hebben. Met onze ballen blijft het groepsproces een terugkerend onderwerp waar je gemakkelijk ‘even een balletje over opgooit’.
Een voorbeeldvraag op de bal: "Wat is er nodig in de groep om iedereen te laten groeien?"


Sociale bal
‘Om een goed klimaat te bewerkstelligen is een positieve onderlinge band en sociale ondersteuning nodig’ (Hattie, 2012)

De sociale-bal zorgt ervoor dat leerlingen elkaar beter leren kennen en begrijpen. De bal nodigt uit om te leren van elkaar, nadenken over elkaar en te groeien met elkaar. Hiermee creëer je een sfeer van vertrouwen tussen leerlingen onderling. En die sfeer komt goed van pas bij het aanmoedigen in het leren van fouten en het proberen van nieuwe strategieën om met fouten om te gaan.
Een voorbeeldvraag op de bal: "Wat missen anderen als jij er niet bent?" 


Zelfkennis- bal
Een grote mate van self- efficiancy (geloof in eigen kunnen) en vertrouwen zijn noodzakelelijk om feedback effectief te laten zijn.

Er is een sterk verband tussen het zelfbeeld van een kind en hoe het omgaat met leren. Bij moeilijkheden zal een kind met een negatief zelfbeeld vermijdingsgedrag laten zien, waar een kind met een positief zelfbeeld juist de uitdaging zal zien en zijn aanpak zal bijstellen. Dit zijn processen waar je als kind de rest van je leven baat bij kunt hebben, veel meer nog dan die taalles. Met de zelfkennis- bal worden onderwerpen als onzekerheden, emoties en persoonlijke doelen besproken.
Een voorbeeldvraag op de bal: "Waar ben jij weleens onzeker over?" 

 Meer informatie over deze ballen kun je vinden op www.wijsmetballen.nl.