Iedere vorm van onderwijs verdient ballen! Van kleuters tot HBO & van coachingstraject tot voetbalclub.

Opstartbal

De Opstartbal is er om de groep voorafgaand aan de les te activeren. Hij helpt de groep na te denken over wat ze al weten over het onderwerp, waar ze naartoe gaan en hoe ze daar komen. Met deze vragen maak je ze actief eigenaar van hun eigen leerproces.

 Een voorbeeldvraag is: ‘Welk cijfer geef jij jezelf nu op dit gebied?’ 

Meer info, klik hier.


Reflectiebal

 De Reflectiebal is er om leerlingen inzicht te geven in de stappen die ze hebben gemaakt. Hij laat ze niet alleen nadenken over behaalde resultaten, maar ook over gedrag dat daar aan bijgedragen heeft. Daarmee leer je hen reflecteren op hun eigen leerproces. Van daaruit kunnen ze weer nieuwe stappen zetten. 

 Voorbeeldvraag: 'Wat kon jij nog niet en is nu wel gelukt?'

Meer info? klik hier.

 Teambal

De Teambal is er om op een laagdrempelige manier oog te blijven houden voor het groepsproces. Met de bal laat je de groep simpel en snel nadenken over processen in de groep die altijd aandacht verdienen, zodat het klimaat in de groep geschikt blijft om in te kunnen groeien. 

Een voorbeeldvraag is: ‘Wat is er nodig om iedereen in de groep te laten groeien?

Meer info, klik hier.

Zelfkennisbal

De Zelfkennisbal is er om mensen na te laten denken over zichzelf. Hoe vaak worden zaken als onzekerheden, angsten en zelfspraak behandeld in een groep? Met deze bal zorg je ervoor dat leerlingen meer leren over het interessantste onderwerp van het leven: jezelf!

Een voorbeeldvraag is: ‘Wat kan jou boos maken en wat kan jou weer rustig maken?’

Meer info, klik hier.

Sociaalbal

Met de Sociaalbal zorg je ervoor dat leerlingen elkaar beter leren kennen en begrijpen. De bal nodigt uit om te leren van elkaar, na te denken over elkaar en te groeien met elkaar. Hiermee creëer je een sfeer van vertrouwen tussen kinderen. En die sfeer komt goed van pas bij het aanmoedigen in het leren van fouten en het proberen van nieuwe strategieën om met fouten om te gaan.

Een voorbeeld vraag is: ‘Wat missen anderen als jij er niet bent?’


Meer info, klik hier.

Kleuterballen

Het kleuterpakket bestaat uit de 'Wie ben ik- bal' en de 'Hoe groei ik-bal'

Met behulp van duidelijke illustraties worden vragen gesteld aan kinderen die ze op een laagdrempelige manier aanzet om na te denken over wie ze zijn en welke groei ze doormaken. Daarnaast biedt de bal verschillende werkvormen aan waarmee aandacht besteed kan worden aan bewegend leren, rijmen, getallen, kleuren en vormen. 


Meer info, klik hier.