Reflecteren in het onderwijs

Gepubliceerd op 9 juli 2021 om 09:41

Reflecteren is niets nieuws in onderwijsland. De meeste methodes hebben aan het einde van de les wel enige vorm van reflectie verwerkt. Vaak in de vorm van een korte vraag zoals: ‘ik heb het lesdoel van deze les gehaald/ niet gehaald’. 

"Feedback is het krachtigst als deze als leerling aan de leerkracht gegeven wordt." (Hattie & Clarke, 2019)

Toch kennen veel leerkrachten het gehaaste gevoel wel dat je aan het einde van de les hebt. De helft van de groep is al klaar met zijn werk en is inmiddels bezig met wat anders, je hebt nog 3 minuten voor de bel gaat en eigenlijk was je met je eigen hoofd ook al bij de volgende activiteit.  Toch zul je, als je kinderen inzicht wilt geven in hun eigen leerproces en ze daar eigenaar van wilt maken, het onderwerp meer aandacht moeten geven. 

Dat is leuk gezegd, maar de huidige vorm die aangeboden wordt (als dat al met regelmaat gebeurt)  is niet altijd even uitdagend. En als je het zelf als leerkracht al niet zo heel boeiend vindt, dan zullen je leerlingen er niet heel anders over denken. 

Dat moet leuker, speelser, makkelijker en vooral uitnodigender. 

Met de Reflectiebal heb je een middel in handen dat kinderen aan het einde van iedere les of activiteit na laat denken over de stappen die ze gezet hebben. De bal bevat 10 vragen die gestoeld zijn op wetenschappelijk onderbouwde theorie. 

Daarmee geef je de leerlingen niet alleen de mogelijkheid om de leerstof te ordenen, maar ook om te kijken welk gedrag bijgedragen heeft aan het leren. Zo maak je ze zelf verantwoordelijk voor hun groei. 

Jij als leerkracht krijgt tegelijkertijd veel informatie over de groei die leerlingen hebben doorgemaakt. Dat is nog veel interessanter dan na schooltijd de schriftjes nakijken en die van ‘feedback’ voorzien. Sowieso is feedback het meest krachtig wanneer deze door leerlingen aan leraren wordt gegeven. Dat beschrijven John Hattie en Shirley Clarke in hun boek ‘Feedback om leren zichtbaar te maken’. Feedback geven van de leerling richting de leerkracht maakt leren zichtbaar. Op die manier kunnen lesgeven en leren op elkaar aansluiten. 

Geef jouw leerlingen letterlijk de verantwoordelijkheid voor hun groei in handen.

Wil je meer weten over de verschillende thema's en ballen? Bekijk dan onze website wijsmetballen.nl of neem contact met ons op via info@wijsmetballen.nl.


Tags:
#Onderwijsballen, #groeimindset, #Wijsmetballen, #themaballen, #onderwijs, #leren, #reflecteren, #growthmindset