Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een menukaart samengesteld om duidelijk te maken waar de NPO gelden aan besteed kunnen worden. Hieronder zijn de interventies te vinden waar Wijsmetballen zeer goed bij aansluit. 

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren, waaronder:

  • Leren van en met medeleerlingen (tutoring)

Wijsmetballen is zeer geschikt om leerlingen in tweetallen of kleine groepjes te laten werken, zowel met medeleerlingen als leeftijdsoverschrijdend. De vragen op de ballen helpen om gerichte begeleiding te bieden, hun successen te evalueren en om verantwoordelijk te worden voor het leerproces. Door de ballen te gebruiken bied je de tutor een mooie ondersteuning en zorg je ervoor dat de interactie goed verloopt. 

 

  • Feedback

Het geven en ontvangen van feedback is een interventie met een groot effect. Onze Reflectiebal is een speels middel om leerling en leerkracht van informatie te voorzien over de plek van de leerling in relatie tot zijn leerdoelen, de weg daar naartoe en het gedrag dat daar aan bijgedragen heeft. Met onze ballen bereik je dat het niet alleen de leerkracht is die feedback geeft over het leerproces en de resultaten, maar ook dat juist de leerling de kans krijgt om daarover te praten en zo verantwoordelijk wordt voor zijn/ haar eigen leerproces.

 

  • Gesprokentaalinterventies

Met Wijsmetballen heb je letterlijk een mooi middel in handen om de dialoog en interactie aan te gaan en deze te koppelen aan de lesstof. 

 

Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen, waaronder:

  • Interventies gericht op welbevinden en sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen

Met de sociaal-, groeps- en zelfkennisbal besteed je in de klas op een laagdrempelige en speelse manier aandacht aan het welbevinden van leerlingen in de groep. De ballen leggen dit onderwerp letterlijk in de handen van de leerlingen. Zij maken onderdeel uit van het groepsklimaat en hun welbevinden en dat proces is ieder uur gaande. Wijsmetballen is vanuit dat principe opgezet. Doordat de ballen snel en gemakkelijk zijn in te zetten, kan er dagelijks tot wekelijks aandacht besteed worden aan de sociaal- emotionele ontwikkeling en aan het welbevinden van leerlingen. Het is aan de leerkracht zelf om te bepalen of dit moment 5 of 30 minuten duurt. Dat maakt het zo goed toepasbaar in de praktijk. 

 

Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen, waaronder:

  • Metacognitie en zelfregulerend leren

Wijsmetballen is een goed middel om over het leerproces van leerlingen te praten en ze er inzicht in te geven. Interventies omtrent metacognitie en zelfregulerend leren zijn effectiever als er in groepen wordt samengewerkt. De Onderwijsballen van Wijsmetballen lenen zich daar uitstekend voor. Met de onderwijsballen heb je een middel in huis dat je structureel  in kunt zetten in gesprekken om leerlingen te helpen hun gedrag, gedachten en motivatie onder woorden te brengen en te sturen richting hun doelen. 

  • Samenwerkend leren

Wijsmetballen leent zich goed om in te zetten bij het samenwerkend leren. Juist omdat het de leerling stimuleert na te denken over een gestructureerde aanpak, het doel en de weg daarnaartoe. Het is een mooi middel om iedereen op een speelse manier aan het woord te laten voor, tijdens en na het leren. 

 

Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden, waaronder:

  • Schoolontwikkeling en verbetercultuur

De ballen uit het basispakket zijn inzetbaar in de leeftijd 8-100 jaar en op iedere plek waar geleerd wordt. Ook binnen een team en binnen een school wordt geleerd. Met de ballen kun je tijdens vergaderingen, reflectiemomenten of studiedagen op een speelse manier iedereen uitnodigen om na te denken over het leerproces dat jullie als school hebben.